KONTAKT

Sekcja Telekomunikacyjna Uniwersytetu Jagiellońksiego

Kierownik Sekcji
mgr inż. Wojciech Piątek
e-mail: wojciech.piatek@uj.edu.pl